يکشنبه 3 تير 1397 - 09 شوال 1439
جستجو :
 

 

شماره تلفن تماس با بیمارستان شهید مدنی آذرشهر

 
34228888

شماره تماس با دفتر مدیریت: 34223096

فاکس: 34222006

 Azarshahrinfo@tbzmed.ac.ir  

 
اوقات شرعی